Bất động sản cho Bán

Filter
Sort by

Cindy McCoy Usis Vietnam

6 năm
6 năm

Ngôi nhà xanh tuyệt đẹp

St John, MD, SW 87th Ave, Miami

1.300.000 ₫
5 Beds 2 Baths 1000 m²

Cindy McCoy Usis Vietnam

1.300.000 ₫
5 Beds 2 Baths 1000 m²

Ricky Pendleton Norman Walton

6 năm
6 năm

Chung cư hiện đại

Coral Way, Miami, FL, USA

1.400.000 ₫
3 Beds 2 Baths 1300 m²

Ricky Pendleton Norman Walton

1.400.000 ₫
3 Beds 2 Baths 1300 m²
6 năm
6 năm

Biệt thự Cao cấp hướng hồ

446 Graystone Lakes, NY, USA

140.000 ₫
5 Beds 4 Baths 1300 m²
140.000 ₫
5 Beds 4 Baths 1300 m²

Martina Bowers Immica Vietnam

6 năm
6 năm

Villa Bastilicata Grande

East 78th , Ewa Beach, HI, USA

230.000 ₫ / Quarterly
5 Beds 4 Baths 2300 SqFt

Martina Bowers Immica Vietnam

230.000 ₫ / Quarterly
5 Beds 4 Baths 2300 SqFt

Immica Vietnam Best Company

6 năm
6 năm

Great House in Chicago – Kiểu 1

1000 W Madison St, Chicago, IL, USA

850.000 ₫
5 Beds 6 Baths 1700 SqFt

Immica Vietnam Best Company

850.000 ₫
5 Beds 6 Baths 1700 SqFt

Norman Walton Fastest Company

6 năm
6 năm

Condo with ocean and bay view

6 Florida Avenue South, Lakeland, FL, USA

3.000.000 ₫
5 Beds 5 Baths 2600 SqFt

Norman Walton Fastest Company

3.000.000 ₫
5 Beds 5 Baths 2600 SqFt

Amazing villa bay front – Kiểu 2

2 Chicago Pedway System, Chicago, IL, USA

2.200.000 ₫ / Year
7 Beds 6 Baths 3000 m²
2.200.000 ₫ / Year
7 Beds 6 Baths 3000 m²

Vodka Beluga We make your dream

6 năm
6 năm

Gorgeous Farm in Jersey

10 St, Castaic, Los Angeles, CA, USA

1.500.000 ₫
5 Beds 5 Baths 1500 m²

Vodka Beluga We make your dream

1.500.000 ₫
5 Beds 5 Baths 1500 m²

Grant Barron Usis Vietnam

6 năm
6 năm

Family House In Hudson – Kiểu 3

Island of Hawai, Hilo, HI, USA

1.200.000 ₫
6 Beds 7 Baths 2300 m²

Grant Barron Usis Vietnam

1.200.000 ₫
6 Beds 7 Baths 2300 m²

Cindy Thompson Immica Vietnam

6 năm
6 năm

Gorgeous house bay view

2102 Makakilo Drive, Kapolei, HI, USA

900.000 ₫
6 Beds 5 Baths 2300 SqFt

Cindy Thompson Immica Vietnam

900.000 ₫
6 Beds 5 Baths 2300 SqFt

Robert Sons Rai Yamoto

6 năm
6 năm

Luxury apartment ocean view

West 7th Street, Los Angeles, CA, USA

2.500.000 ₫
5 Beds 5 Baths 1700 SqFt

Robert Sons Rai Yamoto

2.500.000 ₫
5 Beds 5 Baths 1700 SqFt

Barbara Silva Shinichi Kudo

6 năm
6 năm

Villa On Washington Ave

763 Honoka High and Intermediate School

1.000.000 ₫
5 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Barbara Silva Shinichi Kudo

1.000.000 ₫
5 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Ricky Pendleton Norman Walton

6 năm
6 năm

Family house in Coral Gables – Kiểu 4

90 Avenue A, Torrance, Los Angeles, CA, USA

Call for availability
4 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Ricky Pendleton Norman Walton

Call for availability
4 Beds 4 Baths 1800 SqFt
6 năm
6 năm

Home in Merrick Way

Volcano Video Productions, Hilo, HI, USA

500.000 ₫
5 Beds 5 Baths 1200 m²
500.000 ₫
5.000 ₫ / Monthly
5 Beds 5 Baths 1200 m²

Immica Vietnam Best Company

6 năm
6 năm

Condo Moana Rd Hawaii

737 Kukio Golf and Beach Club, Queen Kahumanu Hwy

650.000 ₫
6 Beds 5 Baths 2000 SqFt

Immica Vietnam Best Company

650.000 ₫
6 Beds 5 Baths 2000 SqFt

Mary Stanford Super Agency in USA

6 năm
6 năm

Villa on Hollywood Boulevard

Villa At Windsor Park, East 75th Street, Chicago, IL, USA

720.000 ₫
4 Beds 3 Baths 1000 m²

Mary Stanford Super Agency in USA

720.000 ₫
4 Beds 3 Baths 1000 m²

Norman Walton Fastest Company

6 năm
6 năm

Sandow Lakes Ranch

3804 Woodside, Ponce de Leon, FL, USA

1.800.000 ₫
7 Beds 7 Baths 1500 SqFt

Norman Walton Fastest Company

1.800.000 ₫
7 Beds 7 Baths 1500 SqFt
7 năm
7 năm

Vodka House and Pool in Florida

4582 North Street, Fleming Island, FL, USA

3.800.000 ₫
9 Beds 10 Baths 4000 SqFt
3.800.000 ₫
20.000 ₫ / mo
9 Beds 10 Baths 4000 SqFt