Bất động sản cho Biệt thự

Filter
Sort by

Cindy Thompson Immica Vietnam

12 tháng
12 tháng

Thông tin chào bán nhà tại thành phố Austin, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ

194 Mercer's Street, 627 Broadway, New York

$7,500 / tháng
5 Beds 4 Baths 900 m²

Cindy Thompson Immica Vietnam

$7,500 / tháng
5 Beds 4 Baths 900 m²
4 năm
4 năm

Biệt thự Cao cấp hướng hồ

446 Graystone Lakes, NY, USA

$140,000
5 Beds 4 Baths 1300 m²
$140,000
5 Beds 4 Baths 1300 m²

Martina Bowers Immica Vietnam

4 năm
4 năm

Villa Bastilicata Grande

East 78th , Ewa Beach, HI, USA

$230,000 / Quarterly
5 Beds 4 Baths 2300 SqFt

Martina Bowers Immica Vietnam

$230,000 / Quarterly
5 Beds 4 Baths 2300 SqFt

Shinichi Kudo We are the best

4 năm
4 năm

Luxury Villa In Rego Park

2 West Chicago Avenue, Chicago, IL, USA

$4,500 / mo
3 Beds 4 Baths 1100 SqFt

Shinichi Kudo We are the best

$4,500 / mo
3 Beds 4 Baths 1100 SqFt

Dale Shannon Babydeal

4 năm
4 năm

Villa hiện đại có hồ bơi

california

$13,000 / mo
4 Beds 4 Baths 2200 SqFt

Dale Shannon Babydeal

$13,000 / mo
4 Beds 4 Baths 2200 SqFt

Barbara Silva Shinichi Kudo

4 năm
4 năm

Villa On Washington Ave

763 Honoka High and Intermediate School

$1,000,000
5 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Barbara Silva Shinichi Kudo

$1,000,000
5 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Martina Bowers Immica Vietnam

4 năm
4 năm

Villa in Coral Gables

Ocean Hawaii, Kalakaua Avenue, Honolulu, HI, USA

$8,500 / mo
3 Beds 3 Baths 1400 m²

Martina Bowers Immica Vietnam

$8,500 / mo
3 Beds 3 Baths 1400 m²