Bất động sản cho Nhà Phố

Filter
Sort by

Dale Shannon Babydeal

4 năm
4 năm

Nhà phố Royal có hồ bơi

Chinatown, Manhattan, New York, NY, USA

$9,000 / mo
5 Beds 3 Baths 2000 SqFt

Dale Shannon Babydeal

$9,000 / mo
5 Beds 3 Baths 2000 SqFt

Robert Sons Rai Yamoto

6 năm
6 năm

Nhà phố tốt nhất ở New York

New York, NY, USA

$80,000 / mo
5 Beds 3 Baths 1300 SqFt

Robert Sons Rai Yamoto

$80,000 / mo
5 Beds 3 Baths 1300 SqFt

Immica Vietnam Best Company

6 năm
6 năm

Great House in Chicago – Kiểu 1

1000 W Madison St, Chicago, IL, USA

$850,000
5 Beds 6 Baths 1700 SqFt

Immica Vietnam Best Company

$850,000
5 Beds 6 Baths 1700 SqFt

Vodka Beluga We make your dream

6 năm
6 năm

Gorgeous Farm in Jersey

10 St, Castaic, Los Angeles, CA, USA

$1,500,000
5 Beds 5 Baths 1500 m²

Vodka Beluga We make your dream

$1,500,000
5 Beds 5 Baths 1500 m²

Grant Barron Usis Vietnam

6 năm
6 năm

Family House In Hudson – Kiểu 3

Island of Hawai, Hilo, HI, USA

$1,200,000
6 Beds 7 Baths 2300 m²

Grant Barron Usis Vietnam

$1,200,000
6 Beds 7 Baths 2300 m²

Charles Anderson Mary Stanford

6 năm
6 năm

Single Home at Florida 5, Pinecrest

8 North Florida Avenue, Tampa, FL, USA

$10,000 / mo
6 Beds 4 Baths 2000 m²

Charles Anderson Mary Stanford

$10,000 / mo
6 Beds 4 Baths 2000 m²

Town House on Grand Avenue

2 South Street, Cerritos, Los Angeles, CA, USA

$15,000 / mo
5 Beds 4 Baths 1500 SqFt
$15,000 / mo
$5,000 / Weekly
5 Beds 4 Baths 1500 SqFt