Bất động sản cho Bán

Filter
Sort by

Cindy McCoy Usis Vietnam

6 năm
6 năm

Ngôi nhà xanh tuyệt đẹp

St John, MD, SW 87th Ave, Miami

$1,300,000
5 Beds 2 Baths 1000 m²

Cindy McCoy Usis Vietnam

$1,300,000
5 Beds 2 Baths 1000 m²

Ricky Pendleton Norman Walton

6 năm
6 năm

Chung cư hiện đại

Coral Way, Miami, FL, USA

$1,400,000
3 Beds 2 Baths 1300 m²

Ricky Pendleton Norman Walton

$1,400,000
3 Beds 2 Baths 1300 m²
6 năm
6 năm

Biệt thự Cao cấp hướng hồ

446 Graystone Lakes, NY, USA

$140,000
5 Beds 4 Baths 1300 m²
$140,000
5 Beds 4 Baths 1300 m²

Martina Bowers Immica Vietnam

6 năm
6 năm

Villa Bastilicata Grande

East 78th , Ewa Beach, HI, USA

$230,000 / Quarterly
5 Beds 4 Baths 2300 SqFt

Martina Bowers Immica Vietnam

$230,000 / Quarterly
5 Beds 4 Baths 2300 SqFt

Immica Vietnam Best Company

6 năm
6 năm

Great House in Chicago – Kiểu 1

1000 W Madison St, Chicago, IL, USA

$850,000
5 Beds 6 Baths 1700 SqFt

Immica Vietnam Best Company

$850,000
5 Beds 6 Baths 1700 SqFt

Norman Walton Fastest Company

6 năm
6 năm

Condo with ocean and bay view

6 Florida Avenue South, Lakeland, FL, USA

$3,000,000
5 Beds 5 Baths 2600 SqFt

Norman Walton Fastest Company

$3,000,000
5 Beds 5 Baths 2600 SqFt

Amazing villa bay front – Kiểu 2

2 Chicago Pedway System, Chicago, IL, USA

$2,200,000 / Year
7 Beds 6 Baths 3000 m²
$2,200,000 / Year
7 Beds 6 Baths 3000 m²

Vodka Beluga We make your dream

6 năm
6 năm

Gorgeous Farm in Jersey

10 St, Castaic, Los Angeles, CA, USA

$1,500,000
5 Beds 5 Baths 1500 m²

Vodka Beluga We make your dream

$1,500,000
5 Beds 5 Baths 1500 m²

Grant Barron Usis Vietnam

6 năm
6 năm

Family House In Hudson – Kiểu 3

Island of Hawai, Hilo, HI, USA

$1,200,000
6 Beds 7 Baths 2300 m²

Grant Barron Usis Vietnam

$1,200,000
6 Beds 7 Baths 2300 m²

Cindy Thompson Immica Vietnam

6 năm
6 năm

Gorgeous house bay view

2102 Makakilo Drive, Kapolei, HI, USA

$900,000
6 Beds 5 Baths 2300 SqFt

Cindy Thompson Immica Vietnam

$900,000
6 Beds 5 Baths 2300 SqFt

Robert Sons Rai Yamoto

6 năm
6 năm

Luxury apartment ocean view

West 7th Street, Los Angeles, CA, USA

$2,500,000
5 Beds 5 Baths 1700 SqFt

Robert Sons Rai Yamoto

$2,500,000
5 Beds 5 Baths 1700 SqFt

Barbara Silva Shinichi Kudo

6 năm
6 năm

Villa On Washington Ave

763 Honoka High and Intermediate School

$1,000,000
5 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Barbara Silva Shinichi Kudo

$1,000,000
5 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Ricky Pendleton Norman Walton

6 năm
6 năm

Family house in Coral Gables – Kiểu 4

90 Avenue A, Torrance, Los Angeles, CA, USA

Call for availability
4 Beds 4 Baths 1800 SqFt

Ricky Pendleton Norman Walton

Call for availability
4 Beds 4 Baths 1800 SqFt
6 năm
6 năm

Home in Merrick Way

Volcano Video Productions, Hilo, HI, USA

$500,000
5 Beds 5 Baths 1200 m²
$500,000
$5,000 / Monthly
5 Beds 5 Baths 1200 m²

Immica Vietnam Best Company

6 năm
6 năm

Condo Moana Rd Hawaii

737 Kukio Golf and Beach Club, Queen Kahumanu Hwy

$650,000
6 Beds 5 Baths 2000 SqFt

Immica Vietnam Best Company

$650,000
6 Beds 5 Baths 2000 SqFt

Mary Stanford Super Agency in USA

6 năm
6 năm

Villa on Hollywood Boulevard

Villa At Windsor Park, East 75th Street, Chicago, IL, USA

$720,000
4 Beds 3 Baths 1000 m²

Mary Stanford Super Agency in USA

$720,000
4 Beds 3 Baths 1000 m²

Norman Walton Fastest Company

6 năm
6 năm

Sandow Lakes Ranch

3804 Woodside, Ponce de Leon, FL, USA

$1,800,000
7 Beds 7 Baths 1500 SqFt

Norman Walton Fastest Company

$1,800,000
7 Beds 7 Baths 1500 SqFt
7 năm
7 năm

Vodka House and Pool in Florida

4582 North Street, Fleming Island, FL, USA

$3,800,000
9 Beds 10 Baths 4000 SqFt
$3,800,000
$20,000 / mo
9 Beds 10 Baths 4000 SqFt